K.M.Y

Emri i Kompanisë: K.M.Y
Administratori: GRIGOR LENGU
Personi i Kontaktit: GRIGOR LENGU
Adresa: ish Kombinati i Mishit Yzberisht
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355 4247 760
Mobile: 00 355 689027049
E-mail: kmy@albaniaonline.com
Website: