Argjiro shpk

Emri i Kompanisë: Argjiro shpk
Administratori: Ilir Miho
Personi i Kontaktit: Ilir Miho
Adresa: Rr. Kombetare Km 3
Qyteti: Gjirokastër
Numri i Telefonit:
Mobile: 069 20 62 780
E-mail: Info@argjiro.eu
Website: www.argjiro.eu

Prodhim Letre,ambalizhime te ndryshme kartoni,etj