Geri Shpk

Emri i Kompanisë: Geri Shpk
Administratori: Sefedin Oshafi
Personi i Kontaktit: Sefedin Oshafi
Adresa: Autostrada Tirane
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 00 355 68 208 4837
E-mail: gerishpk@yahoo.com
Website: www.gerishpk.com

EKSPORT- IMPORT FRUTASH