Rogner Europapark

Emri i Kompanisë: Rogner Europapark
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë 1000
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile:
E-mail: info.tirana@rogner.com
Website: