KUINDA

Emri i Kompanisë: KUINDA
Administratori: Bajram Fejzollari
Personi i Kontaktit: Bajram Fejzollari
Adresa: ish kombinat ushqimor
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: 00355 42263089
Mobile: 0672040300
E-mail:
Website: