Beba Cosmetic

Emri i Kompanisë: Beba Cosmetic
Administratori: Gita Balteza
Personi i Kontaktit: Gita Balteza
Adresa: L15,Aleksandër Goga –Durrës ,Albania
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit:
Mobile: 069 2057207
E-mail: gb4454@gmail.com
Website: