'Fabrika e Perpunimit Lekures

Emri i Kompanisë: 'Fabrika e Perpunimit Lekures
Administratori: Pandi Dhespa
Personi i Kontaktit: Pandi Dhespa
Adresa: Zona industriale
Qyteti: Korçë
Numri i Telefonit:
Mobile: 00355 692258334
E-mail: pandidhespa@hotmail.com
Website:

Grumbullim dhe Perpunim lekure