PROGRESS - TRUST- SHPK

Emri i Kompanisë: PROGRESS - TRUST- SHPK
Administratori: Panorea Baruta
Personi i Kontaktit: Panorea Baruta
Adresa: Dhoksat, Lunxheri
Qyteti: Gjirokastër
Numri i Telefonit:
Mobile: 00355 682052347
E-mail: info@progresstrust.com
Website: htp://progresstrust.com

Kruasan me brumë të butë dhe me mbushje çokollate,Biskota, etj(Croissant & biscuit,etc)