ARLIND

Emri i Kompanisë: ARLIND
Administratori: Gjolek Gjoka
Personi i Kontaktit: Gjolek Gjoka
Adresa:
Qyteti: Vlorë
Numri i Telefonit:
Mobile: 00355 682141978
E-mail: kantina_arlind@hotmail.com
Website: