Fasa

Emri i Kompanisë: Fasa
Administratori: Enea Bello
Personi i Kontaktit: Enea Bello
Adresa: Ish uzina 12, Kombinati metalurgjik, 3001 Elbasan,
Qyteti: Elbasan
Numri i Telefonit: +355 5 42 56 784
Mobile: 0682230175.
E-mail: info@fasa-so2.com
Website: www.fasa-so2.com

FASA Ltd, është një prodhues i SO2 te lëngët, e themeluar në vitin 2004. Fabrika ndodhet në zonën industriale në Elbasan e njohur si Kombinati metalurgjik