Symbol sh.p.k

Emri i Kompanisë: Symbol sh.p.k
Administratori: Shqipe Dani
Personi i Kontaktit:
Adresa: Rruga 5 Maji, Nd. 82, Hyrja 7
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0672080045,0692097820
E-mail: danishqipe@gmail.com
Website: www.symbol.al

Symbol” sh.p.k është themeluar në vitin 1988 , dhe është e  vendosur në Tiranë. Aktiviteti kryesor i kompanise është  përpunimi aktiv I tekstileve, (fason). “ Symbol” është ndër kompanite më me experiencë në sektorin e saj. Ajo punon për brande të njohura në Itali dhe  ambienti në të cilin ushtron aktivitetin është në kushte shume bashkëkohore.