AGRO IMP EXP LIKA

Emri i Kompanisë: AGRO IMP EXP LIKA
Administratori: Mersin Lika
Personi i Kontaktit: Mersin Lika
Adresa: GOSE
Qyteti: Kavajë
Numri i Telefonit: 0682071890.
Mobile: 00355 682067933
E-mail: info@importeksportlika.com
Website:

Eksport Perime zarzavate