LIKA COMPANY - SHPK

Emri i Kompanisë: LIKA COMPANY - SHPK
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: Rr. MUHAMET GJOLLESHA, AP. 12 Nr.PASUR. 6/22+2-12, Z. KADAS. 8270
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: 04 2248 791
Mobile: 0682029414
E-mail: likacompany@yahoo.com
Website:

Prodhime alumini