IZOTERM ALBANIA,

Emri i Kompanisë: IZOTERM ALBANIA,
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: FABRIKA 1' e POLISTEROLIT IZOTERM®, Tiranë-Durrës Km 4
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: +355 69 20 28 014
E-mail: info@izoterm.al
Website: http://www.izoterm-al.com

Kompania Alba-Road sh.a. është prezente në tregun shqiptar nga qershori i vitit 1996,  fillimisht me prodhimin e polisterolit EPS me markën IZOTERM®. Kompania kryen dhe sipërmarrje punimesh të specializuara ndërtimore, si: termohidroizolimi, riparimi, mbrojtje, etj.