AMU shpk

Emri i Kompanisë: AMU shpk
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: FUSHE KRUJA, AUTOSTRADA FUSHE KRUJE - LAC, KM 1.5
Qyteti: Fushë-Krujë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0692026258.
E-mail: amu@amu.al
Website: http://amu.al/

Shoqëria “A.M.U” sh.p.k ka marrë jetë në vitin 2001. Që nga ajo kohë shoqëria e ka zgjeruar gradualisht aktivitetin e saj, duke filluar me tregëtimin e materialeve për punimet në ujësjellësa dhe K.U.Z, e më pas, duke marrë përsipër edhe vetë punime të tilla. Por vitet e fundit, shoqëria “A.M.U” ka zgjeruar gamën e punimeve të ndërtimit edhe në fusha të tjera, si: ndërtimet, rikonstruksionet,