Rient

Emri i Kompanisë: Rient
Administratori: Shyqyri Kullaj
Personi i Kontaktit: Shyqyri Kullaj
Adresa:
Qyteti: Krujë
Numri i Telefonit:
Mobile: + 355 69 20 88 167
E-mail: rient2004@yahoo.com
Website: