Dalba

Emri i Kompanisë: Dalba
Administratori: Elona Shima
Personi i Kontaktit: Elona Shima
Adresa: Rr. Kavajes Ish-Kom.U
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: + 355 69 21 16 455
E-mail: elonashima@hotmail.com
Website: