ALFA - E

Emri i Kompanisë: ALFA - E
Administratori: Ariela Harilla
Personi i Kontaktit: Bernard Harilla
Adresa: SIRI KODRA TE FRIGORIFERI
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0692053460
E-mail: alfae.shpk@gmail.com
Website:

Shitja dhe perpunimi i duaraluminit,Import-eksport,shitje ne fushen e tregetimit me shumice dhe pakice te mallrave
industriale,