Grand 2006 (GPB)

Emri i Kompanisë: Grand 2006 (GPB)
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: Rruga ``Kadri Hoxha``, Lagjia ``Dyli Haxhire
Qyteti: Elbasan
Numri i Telefonit:
Mobile: + 355 (0) 683160711
E-mail: info@grandpaperbags.com
Website: www.grandpaperbags.com

Shtypshkronja Grand 2006 (GPB) arrin të pozicionohet në tregun Shqiptar me të gjithë gamën e produkteve që posedon.Grand është krijuar në vitin 2006 pas një experience gati 20 vjecare në Greqi kjo shtypshkronje ka arrritur që në fare pak kohë të mund të gjëndet pranë klienteve të saj.