BELLPLAST

Emri i Kompanisë: BELLPLAST
Administratori:
Personi i Kontaktit:
Adresa: Mucaj, Vorë 1032,
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: :+355 69 20 34 779
E-mail: info@bellplast.com.al
Website:

Prodhime plastike, ambalazhe,etj