ICTW

Emri i Kompanisë: ICTW
Administratori: Pranvera Doci
Personi i Kontaktit: Pranvera Doci
Adresa: Rr. Brigada VIII no. 16, Kati 5, Apt. 29 1019 Tirane, Albania
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: ++355 055 5381062
Mobile:
E-mail: pranvera.doci@ictw.pro
Website: www.ictw.com

 Call Center, procesimi i biznesit ne outsourcing, asistence teknike dhe monitorim i instalimeve teknologjike dhe zhvillimi i software.