VEGA FRESH-SHBB

Emri i Kompanisë: VEGA FRESH-SHBB
Administratori: Fredi Hatija
Personi i Kontaktit: Fredi Hatija
Adresa: Gorican
Qyteti: Berat
Numri i Telefonit:
Mobile: 0355 686024333
E-mail: FrediHatija66@gmail.com
Website: http://www.vegafreshexportcompany.com

Fruta- Perime