MR.International sh.p.k

Emri i Kompanisë: MR.International sh.p.k
Administratori: Luljeta Kucuqi,
Personi i Kontaktit: Luljeta Kucuqi,
Adresa: Vaqarr
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: 00355 - 52 - 24538
Mobile:
E-mail: lulikucuqi@hotmail.com
Website:

Perpunim LEKURE