A L F R A SH.P.K.

Emri i Kompanisë: A L F R A SH.P.K.
Administratori: Vjollca Shehaj
Personi i Kontaktit: Vjollca Shehaj
Adresa: Rruga Ramiz Aranitasi, fshati Drize
Qyteti: Fier
Numri i Telefonit:
Mobile: + 355 69 20 64 156
E-mail:
Website:

Prodhim dhe tregtim i produkteve plastike, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te import-eksportit, brenda dhe jashte vendit si mallra industriale.