ACQUARIO SALI PESHKU

Emri i Kompanisë: ACQUARIO SALI PESHKU
Administratori: Skënder Sali
Personi i Kontaktit: Skënder Sali
Adresa: Rr. Gjergj Araniti, Sheshi ISA BULETINI
Qyteti: Vlorë
Numri i Telefonit:
Mobile: 00355 682087349/0682023395
E-mail: ACQUARIO94@GMAIL.COM
Website: http://www.acquariosalipeshk.com

Acquario Sali Peshku Sh.P.K. eshte themeluar ne viitn 1995, dhe ka si aktivitet  peshkimin ,perpunimin,grumbullimin dhe tregtimin me shumice dhe pakice  te peshkut, si dhe ,Import Eksport.