ALBA SHOES GROUP SHPK

Emri i Kompanisë: ALBA SHOES GROUP SHPK
Administratori: Nikolin Lleshi
Personi i Kontaktit: Nikolin Lleshi
Adresa: KAMEZ Rruga Tirane - Fushe Kruje, Kthesa e Valiasit, Rruga Rilindja, Km.7
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: +355.69.20.52731,
E-mail: albashoes@albashoes.al
Website: http://albashoes.al