Alb-Santorini

Emri i Kompanisë: Alb-Santorini
Administratori: Artur, Mira Groshi
Personi i Kontaktit: Artur Groshi
Adresa: Rr.Siri Kodra, Blloku Magazinave
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: 355 483 01 989
Mobile: 0 68 22 72 488
E-mail: albsantorini@hotmail.com
Website: