ALBTIR - SHPK

Emri i Kompanisë: ALBTIR - SHPK
Administratori: Rudina Ziu
Personi i Kontaktit: Rudina Ziu
Adresa: Lagjja Frutikulture, Bulevardi Blu, Prane Shkolles
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: 044500867
Mobile: 00 355 692085885
E-mail:
Website: