Alpak Solutions

Emri i Kompanisë: Alpak Solutions
Administratori: Telemah Millo
Personi i Kontaktit: Telemah Millo
Adresa: Lagjja Xhevdet Nepravishta, Fier, Dushk, Sektor Zhame,
Qyteti: Fier
Numri i Telefonit: +355 4 82 02 989
Mobile: +355 69 40 44 163
E-mail: sales@alpaksolutions.com
Website: www.alpaksolutions.com

ALPAK SOLUTIONS ka synim të sjellë risi në tregtinë e pajisjeve industriale në Shqipëri duke ofruar pajisje nga marka të mirënjohura
ndërkombëtare. Gjithashtu, Ofrojne zgjidhje për industrinë e ambalazhimit duke ofruar garanci, montim dhe gjithçka duhet për mirëmbajtjen
e tyre.