ALPANTEK SH.P.K.

Emri i Kompanisë: ALPANTEK SH.P.K.
Administratori: Agron Juka
Personi i Kontaktit: Agron Juka
Adresa: Rruga nacionale Durres-Tirane, Km 5, Xhafzotaj
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit: 052/22356
Mobile: +355694849999 / +355696002026
E-mail: info@alpantek.com
Website: www.alpantek.com

Perpunimim dhe tregtimi i materialeve prej druri, metalike,plastike.