Arisa Konfeksion

Emri i Kompanisë: Arisa Konfeksion
Administratori: Sajmir Bidaj
Personi i Kontaktit: Sajmir Bidaj
Adresa: Rruga 5Maji
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: 355 42 379 119/355 42 379 119
Mobile:
E-mail: arisakonfeksion@hotmail.com
Website: