Arli Konfeksion

Emri i Kompanisë: Arli Konfeksion
Administratori: Brunela Matja
Personi i Kontaktit: Brunela Matja
Adresa: Kompleksi Xhura
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 355 68 33 072 72
E-mail: arli.konfeksion@yahoo.com
Website: