Ati Konf

Emri i Kompanisë: Ati Konf
Administratori: Altin Kulla
Personi i Kontaktit: Altin Kulla
Adresa: Lagjja 18, Rruga A.Goga, tek ish NPV 1 8. Kapitali
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit: 0694056365
Mobile: 0 694056370/0694056365
E-mail: ati_konf@yahoo.it
Website: