Axel Shpk

Emri i Kompanisë: Axel Shpk
Administratori: Alfred Pjetra
Personi i Kontaktit: Alfred Pjetra
Adresa: Rruga Vangjel Ceco, Ish-Kombinati Texil
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: + 355 42 352 798
Mobile: + 355 69 20 60 299
E-mail: fredi@axel-confection.com
Website: