Bena Shpk

Emri i Kompanisë: Bena Shpk
Administratori: Albert Mantho
Personi i Kontaktit: Albert Mantho
Adresa: Ish Bobinazhi , Prane Profarmes
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: 355 4 2374770
Mobile: 0 682069748
E-mail: al.mantho@hotmail.com
Website: