BL- ARSI SHPK

Emri i Kompanisë: BL- ARSI SHPK
Administratori: Latif Zenelaj Zenelaj
Personi i Kontaktit: Latif Zenelaj
Adresa: KOMUNA BYTYC
Qyteti: Kukës
Numri i Telefonit:
Mobile: 00355 684266472
E-mail:
Website:

MIneral Kromi