BLOJA

Emri i Kompanisë: BLOJA
Administratori: Fuad Haxhiymeri
Personi i Kontaktit: Fuad Haxhiymeri
Adresa: Rr. Kavajes, Tirane Albania Njesia Bashkiake nr 6,
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355 4 224 846
Mobile: 0682017727
E-mail: info@prima.al
Website: www.prima.al

PRODHIME MIELLI