GTS-Gazra Teknike Shqiptare

Emri i Kompanisë: GTS-Gazra Teknike Shqiptare
Administratori: Giovanni Annoni
Personi i Kontaktit: Giovanni Annoni
Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane,
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit: +355 5 42 56 784
Mobile: 355 68 20 91 515
E-mail: info@gts.al
Website:

Prodhimin,shitjen dhe tregtimin e gazrave teknike,terapeutike,farmaceutike,ushqimore dhe gazrave te tjere ne pergjithesi