Brari

Emri i Kompanisë: Brari
Administratori: Sokol Dabulla
Personi i Kontaktit: Sokol Dabulla
Adresa: Kombinat
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0 672077814
E-mail: brarish.p.k.@gmail.com
Website: