C. E. M. A.

Emri i Kompanisë: C. E. M. A.
Administratori: Gentiana Shatku
Personi i Kontaktit: Gentiana Shatku
Adresa: Rr: Ibrahim Rugova, Sky Tower, Godina nr.5, Fabrika Maminas VLASHAJ Fshati "Vlashaj
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile:
E-mail:
Website:

Projektim, fabrikimi, instalimi dhe mirëmbajtja e makinerive dhe impianteve elektrike dhe elektronik, si dhe pjesëve të
tyre,