CIBUKU

Emri i Kompanisë: CIBUKU
Administratori: GJERGJI CIBUKU
Personi i Kontaktit: GJERGJI CIBUKU
Adresa: Rruga “Thimi Andoni” Korce, Albania.
Qyteti: Korçë
Numri i Telefonit: 0682067332
Mobile: 0682067332
E-mail: cibukugjergji@yahoo.com
Website: cibuku.al

Bime aromatike mjekesore