D'artex Shpk

Emri i Kompanisë: D'artex Shpk
Administratori: Valter Floridi
Personi i Kontaktit: Ahmet Maloku
Adresa: Lgj.18, Aleksander Goga, ish NPV
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit: 355 522 234 824
Mobile: 0355 692535069
E-mail: dartexalbania@yahoo.it
Website: