DEA Shpk

Emri i Kompanisë: DEA Shpk
Administratori: Emil Jaho
Personi i Kontaktit: Emil Jaho
Adresa: Rruga Berat-Tiranë km 3
Qyteti: Berat
Numri i Telefonit: 00 32230244
Mobile: 00 355 686065551
E-mail: dhimiter.mbreshtanaku@yahoo.com
Website:

Prodhim e tregtim te produkteve të ndryshme ushqimore,pijeve freskuese e alkoolike me shumicë e pakicë, import-eksport të të gjitha materialeve