Diva-Al

Emri i Kompanisë: Diva-Al
Administratori: Arben Prenga
Personi i Kontaktit: Arben Prenga
Adresa: L.18, Rr.Aleksander Goga, ish NPV
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit:
Mobile: 0355 692055191
E-mail: arbenprenga.al@gmail.com
Website:

Prodhimi i konfeksioneve, veshjeve per pune dhe te çdo lloji, import – eksport