DM CONSULTING SERVICES

Emri i Kompanisë: DM CONSULTING SERVICES
Administratori: Dritan Mezini
Personi i Kontaktit: Dritan Mezini
Adresa: Rruga “Luigj Gurakuqi”, Ndertesa Nr.4, 7/1
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: +355 69 20 31 581
E-mail: dmezini@dm-consulting.biz
Website: www.dm-consulting.biz

DM Consulting Services (DMCS), si një Organizatë në Mbështetje të Biznesit (BSO), është themeluar në vitin 2005, për ti siguruar klientëve një cilësi të lartë, inovacion, besueshmëri, kosto efektive, si dhe zgjidhje që lidhen me fushën e IT-së. Fushat kryesore të ekspertizës janë: 1. ITO – IT Outsourcing services, 2. IT Consulting Services, 3. IT Sourcing, 4. IT Intelligence.