Ediana shpk

Emri i Kompanisë: Ediana shpk
Administratori: Astrit Agolli
Personi i Kontaktit: Astrit Agolli
Adresa: Ish-Kombinati Tekstileve
Qyteti: Berat
Numri i Telefonit:
Mobile: 0695417607
E-mail: edianashpkberat@yahoo.it
Website: