EKOTEK SYSTEMS SHPK

Emri i Kompanisë: EKOTEK SYSTEMS SHPK
Administratori: Klajd Toska
Personi i Kontaktit: Klajd Toska
Adresa: Rr. Eshref Frasheri, LNK
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 0689023803
E-mail: info@ekotek.al
Website: www.ekotek.al