ELBA-SHEHU SHPK

Emri i Kompanisë: ELBA-SHEHU SHPK
Administratori: Xhevdet Shehu
Personi i Kontaktit: Xhevdet Shehu
Adresa: Lagjja 5 Maji, rruga Roza Buda, pallati nr.51, kati 1
Qyteti: Elbasan
Numri i Telefonit: 54252127
Mobile: 0 682282677
E-mail: elbashehu@elbashehu.al
Website: http://elbashehu.al/

Bime mjeksore dhe aromatike