Elezi Jeans

Emri i Kompanisë: Elezi Jeans
Administratori: Sabri Elezi
Personi i Kontaktit: Sabri Elezi
Adresa: selezi@gmail.com
Qyteti: Durrës
Numri i Telefonit: + 355 574 22 615
Mobile: 0692021575
E-mail: selezi@gmail.com
Website: