Elisabeta Konfeksion

Emri i Kompanisë: Elisabeta Konfeksion
Administratori: Elisabeta Dosti
Personi i Kontaktit: Elisabeta Dosti
Adresa: Ish Ndermarrja Elektro-Mekanike
Qyteti: Tiranë
Numri i Telefonit:
Mobile: 068 20 43 789/ 0 68 20 37 695
E-mail:
Website: